Wie woonde er in uw huis in de Fortstraat of de Lodewijk Dosfellei in 1951 of 1961, of bestond uw huis überhaupt al wel?

Als je dat soort van informatie zoekt in het Antwerpse, daar heb je de Ratinckx adresboeken voor.  Ratinckx gaf in Antwerpen adresboeken uit vanaf 1838 tot de jaren 1960. Je kan die adresboeken beschouwen als een soort telefoonboek, maar ook mensen zonder telefoon staan daarin opgelijst.  De Ratinckx adresboeken hebben twee soorten lijsten:

  1. een alfabetische lijst op naam
  2. een lijst per straat

Ik heb die lijsten per straat opgevraagd voor de Fortstraat en voor Lodewijk Dosfellei voor 1951 en 1961 in het Antwerps stadsarchief. Wat mij bij de Lodewijk Dosfellei opvalt is dat er in 1951 amper enkele huizen stonden.

In de Fortstraat zie ik dat ons huis bewoond was door een zekere Willems, een trambediende. Ik heb een vijftal jaar geleden nog eens gepraat met zijn dochter, die van 1938 tot 1958 in ons huis gewoond heeft

1951 Fortstraat 1951
Lode Dosfellei
1961 Fortstraat 1961
Lode Dosfellei

laatst gewijzigd op 22/09/14 door Jan Verhelst